Nationernas samdelegation

Nationernas samdelegation (NSD) är en registrerad förening som fungerar som nationernas samarbetsorgan. Alla i universitetslagen nämnda nationer dvs. 15 nationer vid Helsingfors universitet och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet är medlemmar i föreningen. NSD grundades 16 februari 1967.

Nationernas samdelegation sköter nationernas gemensamma ärenden. NSD övervakar nationernas intressen och fungerar vid behov som en gemensam kanal där nationerna uttrycker sin åsikt i ärenden som berör dem. NSD styr nationernas gemensamma rekrytering, införskaffar presentationsmaterial och presenterar nationerna på fakulteterna och olika evenemang för studerande.

Nationernas samdelegation koordinerar nationernas gemensamma evenemang liksom nationsorienteringen och aktivmiddagen. Redan för två gångar ordnades på NSD:s initiativ en stor sits där nationsaktiva och ämnesföreningsaktiva träffades på Senat torget.

Verksamheten i Nationernas samdelegation sköts av föreningens styrelse och funktionärer. På föreningens höstmöte väljer nationernas representanter en ordförande och 4-6 ordinarie medlemmar.

Utöver styrelsens ordinarie medlemmar finns det många funktionärer i NSD som styrelsen väljer. NSD strävar till att så många nationer som möjligt skulle ha en representant. Om du är interesserad, kontakta styrelsen!