Rekryteringsområden

Nationerna är geografiskt uppdelade så att studenterna hemma från en region i regel tillhör samma nation. Nedan finner du de olika rekryteringsområdena för svensk- och finskspråkiga nationerna skillt. Den egna nationen kan man välja enligt ens hemtrakt (eller på basis av andra aspekter).