Vad nation?

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentsamfund som sammanför studeranden i alla åldrar från en mängd studieinriktningar. Nationernas medlemmar har vanligen gemensamma band till hembygden. Vid Helsingfors universitet verkar 15 nationer (4 svensk- och 11 finskspråkiga) till vilka studerande från alla universitetets fakulteter samt extra medlemmar från andra högskolor kan höra. Vid Aalto-universitetet verkar en svenskspråkig nation.

Gulispark 5.9.

Nationerna kommer att tillsammans ordna ett tillfälle för gulisar och andra studeranden att bekanta sig med nationerna. Detta evenemang tar plats lördagen 5.9 kl. 14 i parket, troligen Hesperia! Kom inte ifall du känner dig sjuk.

Men vilken nation passar dig bäst?

Nationernas sorteringshatt leder dig rätt baserat på din studieort, hemort och de saker som intresserar dig.

#osakuntaelämää