Framsida

Vad nation?

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentsamfund som sammanför studeranden i alla åldrar från en mängd studieinriktningar. Nationernas medlemmar har vanligen gemensamma band till hembygden. Vid Helsingfors universitet verkar 15 nationer (4 svensk- och 11 finskspråkiga) till vilka studerande från alla universitetets fakulteter samt extra medlemmar från andra högskolor kan höra. Vid Aalto-universitetet verkar en svenskspråkig nation. Läs mera och kom med!