Vad nation?

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentsamfund som sammanför studeranden i alla åldrar från en mängd studieinriktningar. Nationernas medlemmar har vanligen gemensamma band till hembygden. Vid Helsingfors universitet verkar 15 nationer (4 svensk- och 11 finskspråkiga) till vilka studerande från alla universitetets fakulteter samt extra medlemmar från andra högskolor kan höra. Vid Aalto-universitetet verkar en svenskspråkig nation.

Sambeställningen av vinterstudentmössor

Ifall slutet av september månad och därmed slutet för studentmössans användningstid gör att det känns tungt, så ta det lugnt! Sambeställningen av vinterstudentmössor räddar dagen!

Men vilken nation passar dig bäst?

Nationernas sorteringshatt leder dig rätt baserat på din studieort, hemort och de saker som intresserar dig.

#osakuntaelämää