Inspektorer

Nylands Nation (NN)
Professor i patologi Tom Böhling

Eteläsuomalainen Osakunta (ESO)
Professor i europeiska historia Laura Kolbe

Savolainen Osakunta (SavO)
Professor i Gamla testamentets eksegetik Martti Nissinen

Karjalainen Osakunta (KO)
Professor i teoretiska partikkel fysik Kari Rummukainen

Hämäläis-Osakunta (HO)
Professor i geoinformatik Petri Pellikka

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)
Professor i europeiska juridik Juha Raitio

Kymenlaakson Osakunta (KyO)
Professor i kemi och fysik didaktik Jari Lavonen

Åbo Nation (ÅN)
Professor i matematik och statistik Mats Gyllenberg

Varsinaissuomalainen Osakunta (VSO)
Professor i privat och handelsjuridik Seppo Villa

Satakuntalainen Osakunta (SatO)
Professor i farmaceutiska kemi Jari Yli-Kauhaluoma

Wiipurilainen Osakunta (WiO)
Professor i kulturgeografi Markku Löytönen

Östra Finlands Nation (ÖFN)
Professor i beräkningsmaterial fysik (sve.) Kai Nordlund

Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO)
Professor i veterinariskt biovetenskap Tomi Taira

Vasa Nation (VN)
Professor i socialt arbete Ilse Julkunen

Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)
Professor i processrätt Tuula Linna