INS

Det internordiska studentmötet, INS, har sina rötter i de stora skandinaviska studentmötena som ordnades på 1800-talet, först som sammankomster mellan de svenska och danska studenterna men som senare utvidgades till att även innefatta studenter från Finland och Norge. Från den tiden tills idag har olika typer av nordiska studentmöten ordnats, till en början mer sporadiskt för att i samband med INS 2010 i Helsingfors övergå till regelbundna sammankomster där värdskapet varierar mellan de deltagande länderna.

Syftet med INS är att under en helg lära känna studenter från de nordiska länderna och bekanta sig med deras studentorganisationer. Deltagare bjuds in från nationer och studentföreningar i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Under INS ordnas det lättsamma seminarietillfällen och workshops under dagarna medan kvällarna studentikost nog spenderas på sittning och frackfest. Den nordiska gemenskapen är viktig att värna om och få tillfällen är roligare och mer lämpade för det än INS!

INS ordnade sedan 2010:

INS 2016 i Helsingfors

INS 2014 i Lund

INS 2012 i Uppsala

INS 2010 i Helsingfors