Nationshus

BOTTA

Ostrobotnia
Tölögatan 3 A, 5. våningen

Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO), Vasa nation (VN), Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)

DGO

Domus Gaudium
Alkärrsgatan 11

Karjalainen Osakunta (KO), Kymenlaakson Osakunta (KyO), Wiipurilainen Osakunta (WiO)

HO

Hämäläisten talo
Urho Kekkonens gata 4

Hämäläis-Osakunta (HO)

KSO

Casa Academica
Perhogatan 6

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)

NN

Kaserngatan 40

Nylands nation (NN)

NYA

Nya Studenthuset
Mannerheimvägen 5 A

Eteläsuomalainen osakunta (ESO), Savolainen Osakunta (SavO), Åbo Nation (ÅN), Varsinaissuomalainen osakunta (VSO), Östra Finlands Nation (ÖFN)

SATO

Satakuntatalo
Lappbrinken 1

Satakuntalainen Osakunta (SatO)

TF

Otsvängen 22
Esbo

Teknologföreningen (TF)