Bostäder

Flera nationer har bostäder tillgängliga för sina medlemmar för ett studentvänligt pris. Här hittar du länkar till nationernas egna sidor om sina bostäder, där du kan även hitta närmare information om hur ansökan går till.

NN

https://www.nylandsnation.fi/medlemmar/bostaeder

SavO

http://savolainenosakunta.fi/?q=asunnot

KO

http://karjalainenosakunta.fi/asunnot/

HO

http://www.hamalais-osakunta.fi/jasenet/asunnot

KSO

http://kso.fi/wp/asunnot

KyO

http://kymenlaaksonosakunta.fi/asunnot/

ÅN

http://www.abonation.fi/bostader/

VSO

http://www.varsinaissuomalainen.fi/edut/

SatO

https://satakuntalainenosakunta.fi/fi/asuntola/

WiO

http://wiipurilainenosakunta.fi/osakunta/asunnot/

ÖFN

https://www.ofn.fi/bostader/

EPO + VN + PPO

http://pv.osakunta.fi/old/kamppa/fi/yleista/start/

VN

http://vasa.nation.fi/medlemar/bostader