Akademisk ordning

Dagens akademiska ordning för nationerna vid Helsingfors universitet baserar sig på alfabetiska ordningen av latinska namnen för nationerna skrivna nedan med fetstil. Nationerna i kursivt har splittrats och deras plats har upptagits av dotternationerna.

Nylands nation, 1643
Eteläsuomalainen osakunta, 1905
Savo-Karjalainen Osakunta (1833–1905)
Savolainen osakunta, 1905
Karjalainen Osakunta, 1905
Hämäläis-Osakunta, 1653
Keskisuomalainen Osakunta, 1931
Kymenlaakson Osakunta, 1933
Västfinska nation (1846–1904)
Åbo Nation, 1643–1846, 1904–
Varsinaissuomalainen osakunta, 1906–
Satakuntalainen Osakunta, 1653–1846, 1904–
Wiipurilainen Osakunta, 1653
Östra Finlands Nation, 1924
Österbottniska nation (1643–1907)
Etelä-Pohjalainen Osakunta, 1908
Vasa Nation, 1908
Pohjois-Pohjalainen Osakunta, 1907