Storsits

Konceptet för Storsitsen utvecklades av nationerna vid Helsingfors universitet. Den ursprungliga tanken kom till på rektorsmiddagen som kuratorer, inspektorer och universitetets administrativa ledning deltog i år 2011. Poängen med Storsitsen är att föra samman alla huvudstadsregionens studenter för att njuta av livet, våren och det akademiska livet i form av en gemensam bordsfest. Nationer, fakultets-, ämnes-, och hobbyföreningar, samt andra högskolors studentkårer från huvudstadsregionen deltar i sitsen.

På en sits äter man en trerättersmiddag, sjunger tillsammans och får njuta av tal och andra programnummer. Samtidigt får stadsborna, turisterna och alla andra som råkar närvara på Senatstorget bli en del av evenemanget eftersom alla är välkomna att följa med sitsandet eller fast delta med en egen picknick på torget.

Nästa Storsits på Senatstoret ordnas till äran av Studentkåren vid Helsingfors universitets 150-årsjubileum 24.5.2018.

De tidigare Storsitserna

Den första Storsitsen ordnades på Senatstorget 29.5.2012 som en del av festiviteterna kring designhuvudstadsåret samt det att Helsingfors varit huvudstad i 200 år. 850 studenter deltog.

Den andra Storsitsen ordnades till äran av Helsingfors universitets 375-årsjubileum och studentmössans 150-årsjubileum 285.2015 och då deltog 1000 personer.