Trakasserianmälan

Med den här blanketten kan man anmäla trakasserier som hänt under nationernas evenemang, i deras lokaler eller olika diskussionsforum (t.ex. på Telegam eller andra sociala medier). Alla sorters trakasserier kan anmälas, oavsett om det är mobbning, förtryck, sexuellatrakasserier eller vilken som helst annan situation som uppfattats störande eller obekväm.  

Du kan kontakta båda NSD:s trakasseriombud personligen. Om du väljer alternativet “båda trakasseriombuden” kommer båda att kunna se anmälan. Om du däremot väljer en av de två trakasseriombuden kommer endas den att se anmälan.

Diskussionerna gällande trakasserifallen är konfidentiella. Om du vill bli kontaktad, vänligen meddela din e-postadress.