Nationernas kontaktuppgifter

Nylands nation

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors

Kurator: kurator(at)nylandsnation.fi
Ordförande: ordforande(at)nylandsnation.fi
Skattmästare: skattis(at)nylandsnation.fi
Sekreterare: sekreterare(at)nylandsnation.fi
QF: qf(at)nylandsnation.fi
Klubbmästare: klubben(at)nylandsnation.fi
Kontaktsekreterare: kontakt(at)nylandsnation.fi
Informationssekreterare: info(at)nylandsnation.fi
Programutskottets ordförande: pu(at)nylandsnation.fi
Tutor: tutor(at)nylandsnation.fi

https://nylandsnation.fi/kontakt

Eteläsuomalainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

Kuraattori: eso-kuraattori(at)helsinki.fi
Toiminnanohjaaja: eso-toiminnanohjaaja(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: eso-taloudenhoitaja(at)helsinki.fi
Sihteeri: eso-sihteeri(at)helsinki.fi
Isäntä: eso-isanta(at)helsinki.fi
Emäntä: eso-emanta(at)helsinki.fi
Fuksivastaava: eso-fuksipj(at)helsinki.fi
Tiedotusvastaava: eso-tiedotuspj(at)helsinki.fi

http://www.etelasuomalainenosakunta.fi/virkailijat/

Savolainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, översta våningen
00100 Helsingfors

Kuraattori: savo-kuraattori(at)helsinki.fi
Toiminnanjohtaja: savo-toiminnanjohtaja(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: savo-taloudenhoitaja(at)helsinki.fi
Sihteeri: savo-sihteeri(at)helsinki.fi
Isäntä: savo-isanta(at)helsinki.fi
Emäntä: savo-emanta(at)helsinki.fi
Vuksimajuri: savo-vuksimajuri(at)helsinki.fi

Yhteys neuvostoon savo-neuvosto(at)helsinki.fi

http://savolainenosakunta.fi/?q=toiminta-virkailijat

Karjalainen Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

Neuvoston sähköpostiosoite: ko-okn(at)helsinki.fi

http://karjalainenosakunta.fi/virkailijat/

Hämäläis-Osakunta

Hämäläisten talo
Urho Kekkonens gata 4–6 D
00100 Helsingfors

Kuraattori: (hallituksen pj, ”arvojohtaja”) q(at)hamalais-osakunta.fi
Toiminnanohjaaja:(operatiivinen johtaja):
toiminnanohjaaja(at)hamalais-osakunta.fi
Taloudenhoitaja:
taloudenhoitaja(at)hamalais-osakunta.fi
Sihteeri: sihteeri(at)hamalais-osakunta.fi
Juhlavaliokunnan puheenjohtaja (Tirehtööri): juhlavaliokunta(at)hamalais-osakunta.fi
Isäntä: isanta(at)hamalais-osakunta.fi
Emäntä: emanta(at)hamalais-osakunta.fi
Fuksivastaava:
fuksivaliokunta(a)hamalais-osakunta.fi
Tiedottaja (viestintävastaava): tiedottaja(at)hamalais-osakunta.fi

https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot/virkailijat

Keskisuomalainen Osakunta

Perhogatan 6, 2. vån.
00100 Helsingfors

Kuraattori:kuraattori(at)kso.fi
Toiminnanjohtaja: toiminnanjohtaja(at)kso.fi
Ohjelma- ja kulttuurivastaava: Jemina Palola sekä hallituksen jäsen Katariina Liimatainen, okv(at)kso.fi
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja(at)kso.fi
Isäntä: isanta(at)kso.fi
Emäntä: emanta(at)kso.fi
Fuksivastaava: fuksivastaava(at)kso.fi
Viestintävastaava: tiedotusvastaava(at)kso.fi

KSO:lla ei ole varsinaista puheenjohtajan tai sihteerin virkaa, mutta vastaavissa tehtävissä hallituksessa toimivat kuraattori (ns. puheenjohtaja) ja toiminnanjohtaja (ns. sihteeri).

https://kso.fi/virkailijoiden-yhteystiedot/

Kymenlaakson Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

Kuraattori: kuraattori(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Puheenjohtaja: puheenjohtaja(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Toiminnanohjaaja: toiminnanohjaaja(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Sihteeri: sihteeri(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Isäntä: isanta(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Emäntä: emanta(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Fuksiohjaaja: fuksiohjaaja(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Tiedotussihteeri: tiedotussihteeri(at)kymenlaaksonosakunta.fi
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja(at)kymenlaaksonosakunta.fi

http://kymenlaaksonosakunta.fi/virkailijat/

Åbo Nation

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

Kurator: kurator(at)abonation.fi
Programchef: programchef(at)abonation.fi
Ordförande: ordforande(at)abonation.fi
Skattmästare: skattmastare(at)abonation.fi
Sekreterare: sekreterare(at)abonation.fi
Infochef: infochef(at)abonation.fi

http://www.abonation.fi/styrelse/

Varsinaissuomalainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, 6. vån.
00100 Helsingfors

Kuraattori: vso-q(at)helsinki.fi
Toiminnanjohtaja: vso-toiminnanjohtaja(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: vso-taloudenhoitaja(at)helsinki.fi
Sihteeri: vso-sihteeri(at)helsinki.fi
Kestimestari: vso-emanta(at)helsinki.fi
Klubimestari: vso-isanta(at)helsinki.fi
Tiedotussihteeri: vso.tiedotussihteeri(at)gmail.com

https://www.varsinaissuomalainen.fi/me/

Satakuntalainen Osakunta

Lappbrinken 1 A 8
00180 Helsingfors

Kuraattori: kuraattori(a)satakuntatalo.fi
Hallituksen puheenjohtaja: hallituksenpuheenjohtaja(at)satakuntatalo.fi
Juhlamestari: juhlamestari(at)satakuntatalo.fi,
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja(at)satakuntatalo.fi
Pääsihteeri: paasihteeri(at)satakuntatalo.fi
Isäntä: isanta(at)satakuntatalo.fi
Emäntä: emanta(at)satakuntatalo.fi
Opastussihteeri (fuksivastaava): opastussihteeri(at)satakuntatalo.fi
Tiedotussihteeri: tiedotussihteeri(at)satakuntatalo.fi

https://satakuntalainenosakunta.fi/fi/yhteystiedot/

Wiipurilainen Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

Kuraattori: kuraattori(at)wiipurilainenosakunta.fi
Varakuraattori: varakuraattori(at)wiipurilainenosakunta.fi
Toiminnanohjaaja: toiminnanohjaaja(at)wiipurilainenosakunta.fi
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja(at)wiipurilainenosakunta.fi
Sihteeri: sihteeri(at)wiipurilainenosakunta.fi
Isännät: isanta(at)wiipurilainenosakunta.fi
Emännät: emanta(at)wiipurilainenosakunta.fi
Fuksisihteerit: fuksisihteeri(at)wiipurilainenosakunta.fi
Tiedotusneuvos: tiedotusneuvos(at)wiipurilainenosakunta.fi

https://wiipurilainenosakunta.fi/yhteystiedot/virkailijat/

Östra Finlands Nation

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

Kurator: q(at)ofn.fi
Styrelseordförande: ordforande(at)ofn.fi
Programansvarig: program(at)ofn.fi
Sekreterare: sekreterare(at)ofn.fi
Klubbhövding: klubbhovding(at)ofn.fi
Värdinna: vardinna(at)ofn.fi
Rekryteringsansvarig: rekry(at)ofn.fi
Informationschef: info(at)ofn.fi
Skattmästare: skattmastare(at)ofn.fi

https://www.ofn.fi/funktionarer-och-utskott/

Etelä-Pohjalainen Osakunta

Tölögatan 3 A, 5 vån
00100 Helsingfors

Kuraattori: epo-q(at)helsinki.fi
Puheenjohtaja: epo-pj(at)helsinki.fi
Sihteeri: epo-mail(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: epo-talous(at)helsinki.fi
Isäntä: epo-isanta(at)helsinki.fi
Emäntä: kts. EPOn virkailijasivulta
Fuksimajuri: kts EPOn virkailijasivuilta
Tiedotusvastaava: tiedotus(at)helsinki.fi

https://epo.osakunta.fi/hallitus-ja-virkailijat/

Vasa nation

Tölögatan 3 A, 5 vån
00100 Helsingfors

Kurator: vn-kurator(at)helsinki.fi / vnkurator(at)gmail.com
Programansvarig: vn-program(at)helsinki.fi
Skattmästare: vn-skattis(at)helsinki.fi
Styrelseordförande: vn-ordforande(at)helsinki.fi
Sekreterare: vn-kansli(at)helsinki.fi

https://vasa.nation.fi/funktionarer-2021

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Tölögatan 3 A, 5 vån
00100 Helsingfors

Kuraattori: ppo-q(at)helsinki.fi
Puheenjohtaja: ppo-pj(at)helsinki.fi
Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja: ppo-ohjelma(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: ppo-taloudenhoitaja(at)helsinki.fi
Sihteeri: ppo-sihteeri(at)helsinki.fi
Isäntä: ppo-isanta(at)helsinki.fi
Emäntä: ppo-emanta(at)helsinki.fi
Fuksivastaava: ppo-fuksi(at)helsinki.fi
Viestintävastaava: ppo-tiedotus(at)helsinki.fi

https://pohjoispohjalaiset.fi/virkailijat/

Teknologföreningen

Otsvängen 22
02150 Esbo

Kurator: kurator(at)teknologforeningen.fi
Puheenjohtaja: ordforande(at)teknologforeningen.fi
Ekonomichef: ekonomichef(at)teknologforeningen.fi
Sekreterare: sekreterare(at)teknologforeningen.fi
Klubbhövding: klubbhovding(at)teknologforeningen.fi
Infochef: infochef(at)teknologforeningen.fi
Phuxmästare: phuxmastare(at)teknologforeningen.fi

https://about.teknologforeningen.fi/index.php/73-public/136-styrelsen