Nationernas kontaktuppgifter

Vill du skicka inbjudningar eller övrig post till Nationerna kan du använda följande adresser

Nylands nation

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors

Eteläsuomalainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

eso-sihteeri@helsinki.fi

Savolainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, översta våningen
00100 Helsingfors

savo-sihteeri@helsinki.fi

Karjalainen Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

Hämäläis-Osakunta

Hämäläisten talo
Urho Kekkonens gata 4–6 D
00100 Helsingfors

sihteeri@hamalais-osakunta.fi

Keskisuomalainen Osakunta

Perhogatan 6, 2. vån.
00100 Helsingfors

Kymenlaakson Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

kyo-sihteeri@helsinki.fi

Åbo Nation

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

sekreterare@abonation.fi

Varsinaissuomalainen osakunta

Mannerheimvägen 5 A, 6. vån.
00100 Helsingfors

Satakuntalainen Osakunta

Lappbrinken 1 A 8
00180 Helsingfors

paasihteeri@satakuntatalo.fi

Wiipurilainen Osakunta

Alkärrsgatan 11
00100 Helsingfors

Östra Finlands Nation

Mannerheimvägen 5 A, 4. vån.
00100 Helsingfors

Etelä-Pohjalainen Osakunta

Tölögatan 3 A, 5. vån
00100 Helsingfors

epo-mail@helsinki.fi

Vasa nation

Tölögatan 3 A, 5. vån
00100 Helsingfors

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Tölögatan 3 A, 5. vån
00100 Helsingfors

Teknologföreningen

Otsvängen 22
02150 Esbo