Gulispark 2021

Har du nyligen flyttat till huvudstadsregionen och påbörjat studierna? Eller har du kanske några studieår på nacken, men är på jakt efter nya upplevelser? Vill du se kompisarna från andra nationer?

Välkommen till nationerna och Gulispark!

Nationerna sammanbinder studerande från alla olika sorts studieinriktningar och bjuder på mångsidigt program, som t.ex. fester, sport, sitzar, kulturexkursioner och annan hobbyverksamhet. Utöver allt detta så stöder nationerna sina medlemmar i form av t.ex. stipendier och bostäder.

Det spelar ingen roll ifall du är humanist, fysiker, rättsstuderande eller läkare, alla är varmt välkomna med i verksamheten. Många nationer har även medlemmar från t.ex. Aalto-universitetet, Metropolia, DIAK, Arcada och Haaga-Helia.

Det speciella med nationerna är att de är delade enligt Finlands landskap. Man kan dock gå med i de flesta nationerna, fast man inte kommer från nationens område.

Nationerna kommer att tillsammans ordna ett tillfälle för gulisar och andra studeranden att bekanta sig med nationerna. Detta evenemang tar plats lördagen 18.9.2021 kl. 14-20. Platsen meddelas senare!

Evenemanget kommer vara GRATIS för alla och en möjlighet att gå runt och besöka nationernas bord och bekanta sig med varje nations historia och program. Du kan komma ensam eller med kompisar, och besöka nationernas bord fritt.Borde du kanske gå med i Vasa nation, eller kanske i Åbo nation, Nylands Nation eller varför inte Östra Finlands nation? Kom hit och ta reda på vart du hör hemma!
Man behöver inte komma någon speciell tid, utan man kan komma och gå fritt under dagen!

I arrangeringen av evenemanget tar man hänsyn till lokala coronarestriktioner. Kom inte ifall du känner dig sjuk!

Facebook: https://www.facebook.com/events/962220044344915

Vi syns i september!
Nationerna och Nationernas Samdelegation