Välkommen till nationslivet!

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentsamfund som sammanför studeranden i alla åldrar från en mängd studieinriktningar. Nationernas medlemmar har vanligen gemensamma band till hembygden. Vid Helsingfors universitet verkar 15 nationer (4 svensk- och 11 finskspråkiga) till vilka studerande från alla universitetets fakulteter samt extra medlemmar från andra högskolor kan höra. Vid Aalto-universitetet verkar en svenskspråkig nation, Teknologföreningen.

Nationerna har egna lokaler, i vilka medlemmarna samlas för att utöva fritidsverksamhet, ordna fester, organisera verksamhet och framför allt för att tillbringa tid tillsammans. Till nationens natur hör vid sidan av den organiserade verksamheten också att fungera som ett vardagsrum: medlemmarna kan tillbringa sin fritid där t.ex. genom att läsa, studera, använda Internet, se på tv eller för fri samvaro.

Till nationens regelbundna program hör programkvällarna, som ordnas varje vecka med olika teman. Under nationerna fungerar också utskott, hobbyklubbar samt körer, orkestrar och dramaklubbar. På nationerna ordnas många fester och till årskalendern hör många såväl traditionella sitsar som temafester. Nationerna har också egna traditionella fester som ger uttryck för den typiska kulturen från varje nations hembygd.

Nationerna har vänskapsförhållanden med studentsammanslutningar i andra länder, i synnerhet i Sverige och Estland. Nationen främjar medlemmarnas internationalisering genom att uppmuntra medlemmarna att bekanta sig med ifrågavarande organisationers studenter. Nationsmedlemmarna besöker också regelbundet evenemang ordnade av de utländska vännationerna och ansvarar för program då deras representanter besöker den egna nationens evenemang.