Vänskap över fakultetsgränserna

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentsamfund som sammanför studeranden i alla åldrar från en mängd studieinriktningar. Nationernas medlemmar har vanligen gemensamma band till hembygden. Nationernas verksamhet betonar värdepluralism, samhällstillhörighet och understöd av studerandenas välmående. Vid Helsingfors universitet verkar 15 nationer (4 svensk- och 11 finskspråkiga) till vilka studerande från alla universitetets fakulteter samt extra medlemmar från andra högskolor kan höra. Vid Aalto-universitetet verkar en svenskspråkig nation, Teknologföreningen.

Som Finlands äldsta studentorganisationer erbjuder nationerna med lång erfarenhet sina medlemmar tjänster och mångsidiga fritidsaktiviteter. Utöver allt det roliga kan man även få erfarenhet av föreningsverksamhet och andra färdigheter som man utan tvekan har nytta av även i framtiden. De flesta nationerna ger ut en egen medlemstidning och erbjuder sina medlemmar bostäder och stipendier.

Att vara medlem i nationen kan bli en livsstil under hela studietiden eller sträcka sig till sporadiska besök på nationen. Akademisk frihet fungerar således även på nationerna och ur det breda utbudet kan du hitta det som passar dig bäst. På dessa sidor hittar du information om nationerna samt din egen nations kontaktuppgifter.

Osakuntien yhteisvaltuuskunta OYV | Log in